+90 252 530 00 54

Kalite

Politikası

Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği...

Tüm süreçlerinde Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, misafir memnuniyetine odaklanan, sosyal sorumluluklarını ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

  • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı
  • Sürekli gelişim anlayışı ile sektördeki gelişmeleri takip ederek misafirlerimizin beklentilerine yönelik hizmet sunmayı ve en iyi çözümler üretmeyi
  • Çalışanlarımızı entegre yönetim sistemimize dahil ederek sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini
  • Tedarik zincirinin her aşamasında, tarladan çatala kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri belirleyerek, tedbirler almayı ve ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamayı
  • Ürünlerimizde çevre dostu ve sağlık riski taşımayan yeni teknolojiler kullanmayı
  • Yeniden kullanım anlayışı ile etkin atık yönetimi uygulamayı, kirliliği en az seviyeye indirmeyi,  doğal kaynak ve enerjiyi verimli kullanmayı, bioçeşitliliği korumayı, insana ve çevreye saygılı olmayı
  • Sosyal sorumluluk ve çevreyi korumak adına yaptığımız projeleri çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve halkla paylaşmayı
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamayı, dil-din-ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapmamayı ve buna bağlı olarak çalışanlarımıza gerekli tüm eğitimleri sağlayarak gücümüzü hep yüksek tutmayı
  • Tedarikçilerle sağlam temelli bir işbirliği kurmayı özellikle ekonomiyi desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı
  • Acil durum planı hazırlamayı, acil durumlara yönelik (kazalar vb.) gerekli hazırlıkları yapmayı ve acil durum planını her yıl tatbik etmeyi

 

 

Üst Yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

 

Genel Müdür

 

Sürdürülebilirlik Raporu İçin Tıklayınız